United Nations

Verfijn:

>

Trefwoorden

Trefwoorden
>

Prijs Prijsniveau

Verfijn
Verklaring Universelle des Droits de l'Homme
Verklaring Universelle des Droits de l'Homme 8,95 €
Herziene aanbevelingen op regelgevend beleid van samenwerking en standaardisatie
Herziene aanbevelingen op regelgevend beleid van samenwerking en standaardisatie 20,95 €
Beoordeling van de resultaten van de ontwikkeling - Namibië: evaluatie van het programma van de onafhankelijke land van UNDP bijdrage
Beoordeling van de resultaten van de ontwikkeling - Namibië: evaluatie van het programma van de onafhankelijke land van UNDP bijdrage 45,95 €
Voorlopig overzicht van de economieën van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied 2015
Voorlopig overzicht van de economieën van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied 2015 34,95 €
Menselijke ontwikkeling Indices en indicatoren: 2018 statistische Update
Menselijke ontwikkeling Indices en indicatoren: 2018 statistische Update 54 €
70 jaar Universele verklaring van de rechten van de mens
70 jaar Universele verklaring van de rechten van de mens 8,95 €
Contrasterende perspectieven op tactische kernwapens in Europa: inzicht in de huidige debatten (UNODA af en toe...
Contrasterende perspectieven op tactische kernwapens in Europa: inzicht in de huidige debatten (UNODA af en toe... 19,95 €
Declaracion universele de Derechos Humanos [Spaans]
Declaracion universele de Derechos Humanos [Spaans] 8,95 €
Aanbevelingen familieleden Au Transport Des Marchandises Dangereuses
Aanbevelingen familieleden Au Transport Des Marchandises Dangereuses 18,95 €
Universele verklaring rechten van de mens (Chinees)
Universele verklaring rechten van de mens (Chinees) 8,95 €
Latijns-Amerika en het Caribische demografische observatory 2015: bevolkingsprognoses
Latijns-Amerika en het Caribische demografische observatory 2015: bevolkingsprognoses 34,95 €
Verslag van de secretaris-generaal over de werkzaamheden van de organisatie: 70e sessie leveranc. No.1 (officiële Records)
Verslag van de secretaris-generaal over de werkzaamheden van de organisatie: 70e sessie leveranc. No.1 (officiële Records) 20,95 €
Commissie inzake de Status van vrouwen: verslag over de zestigste zitting (20 maart 2015 en maart 2016 van 14-24) (officiële records, 2016: aanvulling)
Commissie inzake de Status van vrouwen: verslag over de zestigste zitting (20 maart 2015 en maart 2016 van 14-24) (officiële records, 2016: aanvulling) 20,95 €
Verslag van de Commissie op de Peaceful Uses of Outer Space: zestigste zitting (7-16 juni 2017) (officiële records)
Verslag van de Commissie op de Peaceful Uses of Outer Space: zestigste zitting (7-16 juni 2017) (officiële records) 20,95 €
Verslag van de internationale civiele dienst Commissie voor het jaar 2017 (officiële records)
Verslag van de internationale civiele dienst Commissie voor het jaar 2017 (officiële records) 20,95 €
Verslag van de Commissie betreffende de bescherming van de rechten van alle migrerende werknemers en de leden van hun gezinnen: 25ste (29 augustus-7 September 2016) en zesentwintigste sessies (3-13 April 2017) (officiële records)
Verslag van de Commissie betreffende de bescherming van de rechten van alle migrerende werknemers en de leden van hun gezinnen: 25ste (29 augustus-7 September 2016) en zesentwintigste sessies (3-13 April 2017) (officiële records) 20,95 €
Verslag van het speciaal comité over het Handvest van de Verenigde Naties en de versterking van de rol van de organisatie (officiële records)
Verslag van het speciaal comité over het Handvest van de Verenigde Naties en de versterking van de rol van de organisatie (officiële records) 20,95 €
Toepassing van het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie: (Georgia v. Russische Federatie) volgorde van 11...... Adviezen en Orders, 2009)
Toepassing van het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie: (Georgia v. Russische Federatie) volgorde van 11...... Adviezen en Orders, 2009) 10,95 €
Handboek over het gebruik van administratieve bronnen en steekproefenquêtes maatregel internationale migratie in de GOS-landen
Handboek over het gebruik van administratieve bronnen en steekproefenquêtes maatregel internationale migratie in de GOS-landen 34,95 €
Trajecten naar de veiligstelling van de voedselvoorziening in de Arabische regio: een beoordeling van de beschikbaarheid van de tarwe
Trajecten naar de veiligstelling van de voedselvoorziening in de Arabische regio: een beoordeling van de beschikbaarheid van de tarwe 34,95 €
Commissie inzake de Status van vrouwen: verslag over de 61e zitting (24 maart 2016 en 13-24 maart 2017) (officiële records, 2017: aanvulling)
Commissie inzake de Status van vrouwen: verslag over de 61e zitting (24 maart 2016 en 13-24 maart 2017) (officiële records, 2017: aanvulling) 20,95 €
Forum van de Verenigde Naties over de bossen: verslag over de twaalfde vergaderperiode (25 April 2016 en 1 tot en met 5 mei 2017) (officiële records, 2017: aanvulling)
Forum van de Verenigde Naties over de bossen: verslag over de twaalfde vergaderperiode (25 April 2016 en 1 tot en met 5 mei 2017) (officiële records, 2017: aanvulling) 20,95 €
Verslag van de Raad voor mensenrechten: achtentwintigste zitting (2-27 maart 2015) 23e bijzondere zitting (1 April...
Verslag van de Raad voor mensenrechten: achtentwintigste zitting (2-27 maart 2015) 23e bijzondere zitting (1 April... 34,95 €
Verslag van het Comité tegen foltering: vijftig-vijfde sessie (27 juli - 14 augustus 2015); vijftig-zesde zitting (9 November - 9 December 2015); vijftig-zevende sessie (18 April - 13 mei 2016) (officiële records)
Verslag van het Comité tegen foltering: vijftig-vijfde sessie (27 juli - 14 augustus 2015); vijftig-zesde zitting (9 November - 9 December 2015); vijftig-zevende sessie (18 April - 13 mei 2016) (officiële records) 20,95 €
Universele verklaring van de rechten van de mens: waardigheid en rechtvaardigheid voor iedereen: 2016
Universele verklaring van de rechten van de mens: waardigheid en rechtvaardigheid voor iedereen: 2016 14,95 €
Republiek Kazachstan (Landenprofielen van de huisvestingssector)
Republiek Kazachstan (Landenprofielen van de huisvestingssector) 34,95 €
Aanbevelingen voor goede praktijken over de publieke inspraak in strategische milieubeoordeling: voorbereid krachtens het Protocol betreffende strategische milieueffectrapportage bij het Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband (Espoo Conve
Aanbevelingen voor goede praktijken over de publieke inspraak in strategische milieubeoordeling: voorbereid krachtens het Protocol betreffende strategische milieueffectrapportage bij het Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband (Espoo Conve 17,95 €
Maatschappelijk middenveld en ontwapening 2015
Maatschappelijk middenveld en ontwapening 2015 20,95 €
UNODA Occasional Papers nummer 28, oktober 2016: Rethinking algemene en volledige ontwapening in de Twenty-First...
UNODA Occasional Papers nummer 28, oktober 2016: Rethinking algemene en volledige ontwapening in de Twenty-First... 20,95 €
Versterking van de demografische feitenmateriaal voor de ontwikkelingsagenda van de post-2015: een beknopt verslag
Versterking van de demografische feitenmateriaal voor de ontwikkelingsagenda van de post-2015: een beknopt verslag 20,95 €
Wereld vruchtbaarheid patronen 2015: gegevens boekje
Wereld vruchtbaarheid patronen 2015: gegevens boekje 17,95 €
Maastricht aanbevelingen betreffende de bevordering van doeltreffende inspraak in besluitvorming in milieuaangelegenheden, welke is opgesteld onder het Verdrag van Aarhus
Maastricht aanbevelingen betreffende de bevordering van doeltreffende inspraak in besluitvorming in milieuaangelegenheden, welke is opgesteld onder het Verdrag van Aarhus 20,95 €
Protocol betreffende strategische milieueffectrapportage bij het Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband
Protocol betreffende strategische milieueffectrapportage bij het Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband 20,95 €
Mensenrechten en traditionele rechtsstelsels in Afrika
Mensenrechten en traditionele rechtsstelsels in Afrika 26,95 €
Het rapport van de duurzame ontwikkeling van de Afrika 2017: Bijhouden vooruitgang op Agenda 2063 en de duurzame ontwikkelingsdoelen
Het rapport van de duurzame ontwikkeling van de Afrika 2017: Bijhouden vooruitgang op Agenda 2063 en de duurzame ontwikkelingsdoelen 34,95 €
Bulletin van de externe handel van de Arabische regio, vijfentwintigste probleem (Bulletin van de externe handel van de Arabische regio)
Bulletin van de externe handel van de Arabische regio, vijfentwintigste probleem (Bulletin van de externe handel van de Arabische regio) 69 €
Resource boek over het gebruik van geweld en vuurwapens in de rechtshandhaving (strafrechtelijke Justice Handbook-serie)
Resource boek over het gebruik van geweld en vuurwapens in de rechtshandhaving (strafrechtelijke Justice Handbook-serie) 34,95 €
Universele verklaring rechten van de mens (Russisch)
Universele verklaring rechten van de mens (Russisch) 8,95 €
Universele verklaring rechten van de mens (Chinees)
Universele verklaring rechten van de mens (Chinees) 8,95 €
Raad van bestuur van het VN-Kinderfonds: verslag over de eerste en tweede regelmatige zittingen en de jaarlijkse zitting van 2016 (officiële records, 2016: aanvulling)
Raad van bestuur van het VN-Kinderfonds: verslag over de eerste en tweede regelmatige zittingen en de jaarlijkse zitting van 2016 (officiële records, 2016: aanvulling) 20,95 €
Commissie over bevolking en ontwikkeling: verslag over de vijftigste vergadering (15 April 2016 en 3-7 April 2017) (officiële records, 2017: aanvulling)
Commissie over bevolking en ontwikkeling: verslag over de vijftigste vergadering (15 April 2016 en 3-7 April 2017) (officiële records, 2017: aanvulling) 20,95 €
Verslag van de commissaris-generaal van de United Nations Relief and Works Agency voor Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten: (1 januari - 31 December 2015) (officiële records)
Verslag van de commissaris-generaal van de United Nations Relief and Works Agency voor Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten: (1 januari - 31 December 2015) (officiële records) 20,95 €
Verslag van de Commissie op de Peaceful Uses of Outer Space: vijftig-negende zitting (8-17 juni 2016) (officiële records)
Verslag van de Commissie op de Peaceful Uses of Outer Space: vijftig-negende zitting (8-17 juni 2016) (officiële records) 20,95 €
Verslag van de Commissie inzake de uitbanning van discriminatie tegen vrouwen: zestig-vierde (4-22 juli 2016), zestig-vijfde (24 oktober - 18 November 2016) en zestig-zesde sessies (13 februari - 3 maart 2017) (officiële records)
Verslag van de Commissie inzake de uitbanning van discriminatie tegen vrouwen: zestig-vierde (4-22 juli 2016), zestig-vijfde (24 oktober - 18 November 2016) en zestig-zesde sessies (13 februari - 3 maart 2017) (officiële records) 20,95 €
Verslag van de Commissie over de uitbanning van rassendiscriminatie: tachtig-zevende (3-28 augustus 2015), tachtig-achtste (23 November-11 December 2015) en tachtig-negende sessies (25 April-13 kan 2016) (officiële records)
Verslag van de Commissie over de uitbanning van rassendiscriminatie: tachtig-zevende (3-28 augustus 2015), tachtig-achtste (23 November-11 December 2015) en tachtig-negende sessies (25 April-13 kan 2016) (officiële records) 20,95 €
Universele verklaring van de rechten van de mens
Universele verklaring van de rechten van de mens 7,95 €
De uitdagingen van de vergrijzing in Azië en de Stille Oceaan: uitvoering van het Madrid internationale actieplan inzake vergrijzing
De uitdagingen van de vergrijzing in Azië en de Stille Oceaan: uitvoering van het Madrid internationale actieplan inzake vergrijzing 34,95 €
Nationale mechanisme voor gendergelijkheid en de Empowerment van vrouwen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied
Nationale mechanisme voor gendergelijkheid en de Empowerment van vrouwen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied 15,95 €
Universele verklaring rechten van de mens (Russisch)
Universele verklaring rechten van de mens (Russisch) 8,95 €
Verslag van de Commissie over de gedwongen verdwijningen: negende zitting (7-18 September 2015), tiende sessie (7-18 maart 2016) (officiële records)
Verslag van de Commissie over de gedwongen verdwijningen: negende zitting (7-18 September 2015), tiende sessie (7-18 maart 2016) (officiële records) 20,95 €
Verslag van de Commissie inzake de rechten van personen met een handicap: dertiende (25 maart-17 April 2015), veertiende (17 augustus-4 September 2015), vijftiende (29 maart-21 April 2016) en zestiende zitting (15 augustus-2 September 2016) (officiële documenten,
Verslag van de Commissie inzake de rechten van personen met een handicap: dertiende (25 maart-17 April 2015), veertiende (17 augustus-4 September 2015), vijftiende (29 maart-21 April 2016) en zestiende zitting (15 augustus-2 September 2016) (officiële documenten, 20,95 €
Verslag van de Commissie conferenties voor 2016 (officiële records)
Verslag van de Commissie conferenties voor 2016 (officiële records) 20,95 €
Verslag van de Ad-hoccommissie aan de Indische Oceaan, 10 juli 2017 (officiële records)
Verslag van de Ad-hoccommissie aan de Indische Oceaan, 10 juli 2017 (officiële records) 20,95 €
Handels- en Development Report, 1981-2011
Handels- en Development Report, 1981-2011 34,95 €
Toepassing van de Verenigde Naties kader indeling voor fossiele energie en minerale Reserves en middelen 2009 tot nucleaire brandstof bronnen: Case Studies (de reeks van de energie ECE) geselecteerd
Toepassing van de Verenigde Naties kader indeling voor fossiele energie en minerale Reserves en middelen 2009 tot nucleaire brandstof bronnen: Case Studies (de reeks van de energie ECE) geselecteerd 34,95 €
Elfde Conferentie van de Verenigde Naties inzake de standaardisatie van geografische benamingen: New York, 8-17 augustus 2017
Elfde Conferentie van de Verenigde Naties inzake de standaardisatie van geografische benamingen: New York, 8-17 augustus 2017 20,95 €
Latijns-Amerika en het Caribisch gebied in de wereldeconomie 2015: de regionale handel Crisis - beoordeling en Outlook
Latijns-Amerika en het Caribisch gebied in de wereldeconomie 2015: de regionale handel Crisis - beoordeling en Outlook 34,95 €
Bulletin van de externe handel van de Arabische regio, 26e probleem (Engels/Arabisch editie)
Bulletin van de externe handel van de Arabische regio, 26e probleem (Engels/Arabisch editie) 69 €
Aanbevelingen inzake het vervoer van gevaarlijke goederen: handmatige van testen en criteria, amendement 1 (aanbevelingen inzake het vervoer van gevaarlijke goederen: handmatige van testen en criteria)
Aanbevelingen inzake het vervoer van gevaarlijke goederen: handmatige van testen en criteria, amendement 1 (aanbevelingen inzake het vervoer van gevaarlijke goederen: handmatige van testen en criteria) 20,95 €
Internationale Hof van Justitie Reports van oordelen, adviezen en Orders (Ppr): bepaalde strafrechtelijke procedure...
Internationale Hof van Justitie Reports van oordelen, adviezen en Orders (Ppr): bepaalde strafrechtelijke procedure... 9,95 €
Rechten van de mens en de Grondwet maken
Rechten van de mens en de Grondwet maken 34,95 €
Universele verklaring rechten van de mens (Arabisch)
Universele verklaring rechten van de mens (Arabisch) 8,95 €
Verslag van de Commissie bijdragen: zeventig-zevende sessie (5-23 juni 2017) (officiële records)
Verslag van de Commissie bijdragen: zeventig-zevende sessie (5-23 juni 2017) (officiële records) 20,95 €
Verslag van de Commissie over de betrekkingen met het gastland (officiële records)
Verslag van de Commissie over de betrekkingen met het gastland (officiële records) 20,95 €
Verfijn