Herroepingsrecht

Zoals vermeld in onze gebruiksvoorwaarden en in aanvulling op de periode van 14 dagen die Fruugo aan al zijn gebruikers biedt in zijn retour-, restitutie- en omruilbeleid, hebben consumenten in de EU, de EER of het Verenigd Koninkrijk het recht om een koopcontract, om welke reden dan ook, te herroepen binnen 14 dagen vanaf de dag waarop zij de goederen fysiek in bezit krijgen, of een derde partij die niet de vervoerder is en door hen is aangewezen, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Dit recht moet worden uitgeoefend bij de verkoper van het artikel dat u heeft gekocht. In sommige gevallen kan Fruugo u helpen bij het uitoefenen van uw herroepingsrecht bij de verkoper.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht bij de verkoper, kunt u een verzoek tot annulering van uw bestelling indienen via ons Interactieve Helpcentrum. Dit is de snelste manier om een bestelling te annuleren. U kunt ook, als u daar de voorkeur aan geeft, het modelformulier voor herroeping hieronder (en in onze gebruiksvoorwaarden) invullen, afdrukken en opsturen naar het daarin vermelde adres.

Als het mogelijk is om uw bestelling te annuleren voordat deze wordt verzonden, zal de verkoper u hiervan op de hoogte stellen. Als uw bestelling al is verzonden, moet u wachten op de levering en de goederen retourneren via onze retourprocedure. Houd er rekening mee dat het weigeren van de levering van een bestelling geen geldige herroepingsmethode is. De kosten van de retourverzending worden van uw terugbetaling afgetrokken als u weigert een bestelling in ontvangst te nemen.

Effecten van herroeping

Als u het contract herroept, hebt u recht op terugbetaling van alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om het contract te herroepen.

De verkoper of Fruugo (die namens de verkoper optreedt) voert een dergelijke terugbetaling uit met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal een dergelijke terugbetaling u geen kosten bezorgen.

Als we u vragen de goederen terug te sturen, kunnen we de terugbetaling inhouden totdat de verkoper de goederen heeft ontvangen of u bewijs heeft geleverd dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt, en u zult de directe kosten voor het terugsturen van de goederen moeten dragen. U kunt ook aansprakelijk zijn voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping

Vul de volgende onderdelen onder de regel in, print het formulier uit en stuur het op naar:

 

Customer Services Team, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, Verenigd Koninkrijk.


Aan: Customer Services Team, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, Verenigd Koninkrijk.

Hierbij deel ik u mede dat ik de koopovereenkomst van de volgende goederen herroep:

Bestelnummer:

Besteld op:

Uw naam:

Uw adres:

Het e-mailadres van uw Fruugo-account:

Uw handtekening: 

Datum:

U moet de product(en) ook terugsturen naar de winkel waar u de goederen hebt gekocht, zodat wij uw restitutie kunnen verwerken. Zoek het adres van de verkoper op via ons Interactief Helpcentrum

Stuur uw producten NIET rechtstreeks naar Fruugo - dit vertraagt uw annulering en restitutie.