Georgetown University Press

Verfijn:

>

Trefwoorden

Trefwoorden
>

Prijs Prijsniveau

Verfijn
Gebruik gebaseerd leren van de talen van de studie door Ortega Lourdes Tyler Andrea E. Park Hae In Uno Mariko
Gebruik gebaseerd leren van de talen van de studie door Ortega Lourdes Tyler Andrea E. Park Hae In Uno Mariko 40,95 €
De ethiek van ondervraging: professionele verantwoordelijkheid in an Age of Terror (Paperback) door Lauritzen Paul
De ethiek van ondervraging: professionele verantwoordelijkheid in an Age of Terror (Paperback) door Lauritzen Paul 24,95 €
De handelend persoon en Christian morele leven (morele tradities Series) (Paperback) door Weaver Darlene Fozard
De handelend persoon en Christian morele leven (morele tradities Series) (Paperback) door Weaver Darlene Fozard 28,95 €
Antwoord sleutel op Alif Baa: Inleiding tot de Arabische Letters en klanken (Al-Kitaab Arabic Language Program) (Paperback) door Brustad Kristen Al-Batal Mahmoud Abbas Al-Tonsi
Antwoord sleutel op Alif Baa: Inleiding tot de Arabische Letters en klanken (Al-Kitaab Arabic Language Program) (Paperback) door Brustad Kristen Al-Batal Mahmoud Abbas Al-Tonsi 9,95 €
Modern Arabisch - structuren functies- en rassen (2e herziene bewerken Korting
Modern Arabisch - structuren functies- en rassen (2e herziene bewerken 48,95 €
De gids van de Georgetown Arabisch-Engels vertaling (Paperback) door Mughazy Mustafa (Western Michigan University)
De gids van de Georgetown Arabisch-Engels vertaling (Paperback) door Mughazy Mustafa (Western Michigan University) 41,95 €
Communiceren van het woord: openbaring, vertaling en vertolking in het christendom en Islam
Communiceren van het woord: openbaring, vertaling en vertolking in het christendom en Islam 31,95 €
Nl otras palabras
Nl otras palabras 29,95 €
De secretaris-generaal van de VN en de morele autoriteit: ethiek en godsdienst in internationaal leiderschap
De secretaris-generaal van de VN en de morele autoriteit: ethiek en godsdienst in internationaal leiderschap 32,95 €
In het tweede tijdperk van de nucleaire strategie: de ultieme wapen, macht en ambitie
In het tweede tijdperk van de nucleaire strategie: de ultieme wapen, macht en ambitie 45,95 €
The Politics of wijziging van het beleid: welzijn, sociale zekerheid en Medicare hervormen in de Verenigde Staten
The Politics of wijziging van het beleid: welzijn, sociale zekerheid en Medicare hervormen in de Verenigde Staten 31,95 €
Public Administration: Tradities van onderzoek en filosofieën van kennis
Public Administration: Tradities van onderzoek en filosofieën van kennis 31,95 €
Basiscursus in Iraakse Arabisch
Basiscursus in Iraakse Arabisch 43,95 €
Christendom in Evolution: een verkenning
Christendom in Evolution: een verkenning 31,95 €
Dood, liefde en ballingschap: gedichten vertaald uit het Arabisch: tweetalige editie
Dood, liefde en ballingschap: gedichten vertaald uit het Arabisch: tweetalige editie 31,95 €
Op zoek naar een visie van de NAVO
Op zoek naar een visie van de NAVO 31,95 €
De rol van complementaire en alternatieve geneeskunde: opvang pluralisme
De rol van complementaire en alternatieve geneeskunde: opvang pluralisme 31,95 €
TN-antwoord Key: Alkit Pt1
TN-antwoord Key: Alkit Pt1 11,95 €
Vrijheid van wil: de mens recht op voldoende voedsel (bevordering van de rechten van de mens)
Vrijheid van wil: de mens recht op voldoende voedsel (bevordering van de rechten van de mens) 31,95 €
Moraaltheologie van paus Johannes Paulus II (morele tradities-serie)
Moraaltheologie van paus Johannes Paulus II (morele tradities-serie) 35,95 €
Katholieken en politiek: de dynamische spanning tussen geloof en kracht (religie en politiek)
Katholieken en politiek: de dynamische spanning tussen geloof en kracht (religie en politiek) 31,95 €
Begrip Affirmative Action: Politiek, discriminatie, en het streven naar gerechtigheid
Begrip Affirmative Action: Politiek, discriminatie, en het streven naar gerechtigheid 31,95 €
Trouwe dissidentie: Memoir of een katholiek theoloog (morele tradities)
Trouwe dissidentie: Memoir of een katholiek theoloog (morele tradities) 32,95 €
Beheer van rampen door middel van publiek-Private partnerschappen
Beheer van rampen door middel van publiek-Private partnerschappen 31,95 €
Woordjes: Hun geschiedenis, fonologie, syntaxis, semantiek, pragmatiek en acquisitie
Woordjes: Hun geschiedenis, fonologie, syntaxis, semantiek, pragmatiek en acquisitie 48,95 €
Gevaarlijke tijden?: de internationale politiek van vrede van grote kracht
Gevaarlijke tijden?: de internationale politiek van vrede van grote kracht 32,95 €
Menselijkheid: Teksten en contexten: christelijke en islamitische vooruitzichten
Menselijkheid: Teksten en contexten: christelijke en islamitische vooruitzichten 31,95 €
Evoluerende Iran
Evoluerende Iran 31,95 €
De ethiek van ondervraging
De ethiek van ondervraging 30,95 €
Katholieke moraaltheologie in de Verenigde Staten: een geschiedenis
Katholieke moraaltheologie in de Verenigde Staten: een geschiedenis 32,95 €
Law's deugden: bevordering van de autonomie en solidariteit in de Amerikaanse samenleving (morele tradities-serie)
Law's deugden: bevordering van de autonomie en solidariteit in de Amerikaanse samenleving (morele tradities-serie) 31,95 €
Kunnen een gezondheidszorg markt moraal?: een katholieke visie
Kunnen een gezondheidszorg markt moraal?: een katholieke visie 31,95 €
De grenzen van uitlijning: Zuidoost-Azië en de grote mogendheden sinds 1975
De grenzen van uitlijning: Zuidoost-Azië en de grote mogendheden sinds 1975 33,95 €
De heiligheid van de persoon
De heiligheid van de persoon 31,95 €
Out and Running: Gay en lesbische kandidaten, verkiezingen en beleid vertegenwoordiging
Out and Running: Gay en lesbische kandidaten, verkiezingen en beleid vertegenwoordiging 31,95 €
De Shadowlands gedragscode: ethiek en provinciale politiek
De Shadowlands gedragscode: ethiek en provinciale politiek 31,95 €
Dappere nieuwe digitale klas: Technologie en leren van vreemde talen
Dappere nieuwe digitale klas: Technologie en leren van vreemde talen 31,95 €
Wetenschap en religie: christelijke en islamitische vooruitzichten
Wetenschap en religie: christelijke en islamitische vooruitzichten 31,95 €
Op zoek naar geheel: twaalf Essays over geloof en academisch leven
Op zoek naar geheel: twaalf Essays over geloof en academisch leven 31,95 €
Samenwerkende te beheren: een Primer voor de publieke Sector
Samenwerkende te beheren: een Primer voor de publieke Sector 32,95 €
Impliciete en expliciete taalleren: voorwaarden, processen en kennis in Sla en tweetaligheid
Impliciete en expliciete taalleren: voorwaarden, processen en kennis in Sla en tweetaligheid 48,95 €
Transatlantische beleidsvorming in een tijdperk van soberheid: diversiteit en Drift
Transatlantische beleidsvorming in een tijdperk van soberheid: diversiteit en Drift 31,95 €
Grenzen: Een Casebook in milieu-ethiek
Grenzen: Een Casebook in milieu-ethiek 35,95 €
Testen van het nationale verbond: angsten en eetlust in de Amerikaanse politiek
Testen van het nationale verbond: angsten en eetlust in de Amerikaanse politiek 31,95 €
Aarding van de rechten van de mens in een pluralistische wereld: tussen minimalistisch en maximalistische benaderingen
Aarding van de rechten van de mens in een pluralistische wereld: tussen minimalistisch en maximalistische benaderingen 31,95 €
Rekening houdend probleem: Het pluralisme en de casuïstiek in bio-ethiek
Rekening houdend probleem: Het pluralisme en de casuïstiek in bio-ethiek 32,95 €
Is dit een manier om een democratische regering te lopen?
Is dit een manier om een democratische regering te lopen? 26,95 €
Gemeenschappelijke Calling: De leken en het bestuur van de katholieke kerk
Gemeenschappelijke Calling: De leken en het bestuur van de katholieke kerk 29,95 €
Aan het dienen van God en de Mammon: kerk-staat relaties in de Amerikaanse politiek (religie en politiek)
Aan het dienen van God en de Mammon: kerk-staat relaties in de Amerikaanse politiek (religie en politiek) 28,95 €
Gebed
Gebed 31,95 €
Gerestaureerd naar de aarde
Gerestaureerd naar de aarde 31,95 €
Intelligence elders: Spionnen en spionage buiten de Anglosphere
Intelligence elders: Spionnen en spionage buiten de Anglosphere 35,95 €
Kunst van Governance: analyseren van beheer en administratie
Kunst van Governance: analyseren van beheer en administratie 33,95 €
Het ondersteunen van taaldiversiteit: Bedreigde en minderheidstalen en taal rassen (Universiteit van Georgetown ronde tafel op talen & taalkunde)
Het ondersteunen van taaldiversiteit: Bedreigde en minderheidstalen en taal rassen (Universiteit van Georgetown ronde tafel op talen & taalkunde) 48,95 €
De hervorming van het federale beheer in een wereld van tegenstellingen
De hervorming van het federale beheer in een wereld van tegenstellingen 33,95 €
Een ethiek van de biodiversiteit: Christendom, ecologie en de verscheidenheid van het leven
Een ethiek van de biodiversiteit: Christendom, ecologie en de verscheidenheid van het leven 33,95 €
Van weinig geloof: De politiek van George W. Bush's geloof gebaseerde initiatieven (religie & politiek) (religie en...
Van weinig geloof: De politiek van George W. Bush's geloof gebaseerde initiatieven (religie & politiek) (religie en... 26,95 €
China's verzonden-Down generatie
China's verzonden-Down generatie 33,95 €
Programma budgettering en het verkeer van de prestaties: The Elusive Quest for efficiëntie in de regering
Programma budgettering en het verkeer van de prestaties: The Elusive Quest for efficiëntie in de regering 31,95 €
Leren uit het geheime verleden: gevallen uit de geschiedenis van de Britse inlichtingendienst
Leren uit het geheime verleden: gevallen uit de geschiedenis van de Britse inlichtingendienst 31,95 €
Kerkbanken, gebeden en participatie: religie en BurgerVerantwoordelijkheid in Amerika (religie en politiek)
Kerkbanken, gebeden en participatie: religie en BurgerVerantwoordelijkheid in Amerika (religie en politiek) 31,95 €
Traditie en moderniteit
Traditie en moderniteit 29,95 €
Een korte verwijzing grammatica van Marokkaans Arabisch (Georgetown Classics in Arabische talen en taalkunde Series)
Een korte verwijzing grammatica van Marokkaans Arabisch (Georgetown Classics in Arabische talen en taalkunde Series) 39,95 €
Frustreert vijanden op binnen- en buitenland: hoe een contraspionage officier
Frustreert vijanden op binnen- en buitenland: hoe een contraspionage officier 31,95 €
Verfijn