Baker Academic

Verfijn:

>

Trefwoorden

Trefwoorden
>

Prijs Prijsniveau

Verfijn
Hele Spectrum: begrip kwesties in de evangelische theologie
Hele Spectrum: begrip kwesties in de evangelische theologie 20,95 €
Zoektocht naar de historische apostelen: traceren van hun leven en legaten
Zoektocht naar de historische apostelen: traceren van hun leven en legaten 21,95 €
Paul en de missie van de kerk: Filippenzen in oude Joodse Context
Paul en de missie van de kerk: Filippenzen in oude Joodse Context 45,95 €
Theologische interpretatie van het nieuwe Testament: een boek-door-boek enquête
Theologische interpretatie van het nieuwe Testament: een boek-door-boek enquête 16,95 €
Geleid door de wens het Koninkrijk: aanbidding, wereldbeeld en culturele vorming (culturele misvieringen)
Geleid door de wens het Koninkrijk: aanbidding, wereldbeeld en culturele vorming (culturele misvieringen) 15,95 €
Hervormde Catholicity: De belofte van Retrieval voor theologie en bijbelse interpretatie
Hervormde Catholicity: De belofte van Retrieval voor theologie en bijbelse interpretatie 15,95 €
Het verhaal van Jesus in geschiedenis en geloof: een inleiding
Het verhaal van Jesus in geschiedenis en geloof: een inleiding 22,95 €
Het Oude Testament en ethiek: een boek-door-boek enquête
Het Oude Testament en ethiek: een boek-door-boek enquête 23,95 €
Hip Hop verlossing: Het vinden van God in het ritme en het rijm (boeiende cultuur)
Hip Hop verlossing: Het vinden van God in het ritme en het rijm (boeiende cultuur) 14,95 €
Boeiende globalisering: De armen, christelijke missie en onze Hyperconnected wereld (Mission in wereldwijde gemeenschap)
Boeiende globalisering: De armen, christelijke missie en onze Hyperconnected wereld (Mission in wereldwijde gemeenschap) 19,95 €
Het evangelie in menselijke contexten: antropologische verkenningen voor hedendaagse missies
Het evangelie in menselijke contexten: antropologische verkenningen voor hedendaagse missies 22,95 €
Het evangelie van teken: Catholic Commentary on Heilige Schrift
Het evangelie van teken: Catholic Commentary on Heilige Schrift 15,95 €
Transformeren conversie: De taal en de contouren van Christian Inleiding Rethinking
Transformeren conversie: De taal en de contouren van Christian Inleiding Rethinking 20,95 €
Een globale geschiedenis van christenen: hoe alledaagse gelovigen hun wereld ervaren
Een globale geschiedenis van christenen: hoe alledaagse gelovigen hun wereld ervaren 28,95 €
Patiënt fermenteren van de vroege kerk
Patiënt fermenteren van de vroege kerk 19,95 €
Oorlog en christelijke ethiek: klassieke en hedendaagse lezingen op de moraal van oorlog
Oorlog en christelijke ethiek: klassieke en hedendaagse lezingen op de moraal van oorlog 27,95 €
Het Oude Testament Is stervende: Een diagnose en aanbevolen behandeling (theologische verkenningen voor de katholieke kerk)
Het Oude Testament Is stervende: Een diagnose en aanbevolen behandeling (theologische verkenningen voor de katholieke kerk) 17,95 €
De betrouwbaarheid van de evangelie-traditie
De betrouwbaarheid van de evangelie-traditie 19,95 €
Uit het paradijs naar het beloofde Land: An Introduction to de Pentateuch
Uit het paradijs naar het beloofde Land: An Introduction to de Pentateuch 20,95 €
Efeziërs en Kolossenzen (Paideia: commentaren op het nieuwe Testament)
Efeziërs en Kolossenzen (Paideia: commentaren op het nieuwe Testament) 25,95 €
Een liturgie van verdriet: een pastorale commentaar op Klaagliederen
Een liturgie van verdriet: een pastorale commentaar op Klaagliederen 17,95 €
Geest in de Evangelies en de handelingen: Goddelijke zuiverheid en macht
Geest in de Evangelies en de handelingen: Goddelijke zuiverheid en macht 27,95 €
Elementen van bijbelse exegese: een basisgids voor studenten en Ministers
Elementen van bijbelse exegese: een basisgids voor studenten en Ministers 18,95 €
Bevrijdende traditie: Women's identiteit en roeping in Christian perspectief (Renewedminds)
Bevrijdende traditie: Women's identiteit en roeping in Christian perspectief (Renewedminds) 23,95 €
Communiceren voor het leven: Christian Stewardship in de Gemeenschap en Media
Communiceren voor het leven: Christian Stewardship in de Gemeenschap en Media 20,95 €
Calvijns theologie van de Psalmen (teksten en Studies in de Reformatie en na Reformatie wel)
Calvijns theologie van de Psalmen (teksten en Studies in de Reformatie en na Reformatie wel) 28,95 €
Geschiedenis van Bijbelse interpretatie: een lezer
Geschiedenis van Bijbelse interpretatie: een lezer 34,95 €
Paul, de wet en het verbond
Paul, de wet en het verbond 27,95 €
3 cruciale vragen over geestelijke oorlogvoering (3 cruciale vragen)
3 cruciale vragen over geestelijke oorlogvoering (3 cruciale vragen) 15,95 €
Christendom en de Grondwet: het geloof van onze Founding Fathers
Christendom en de Grondwet: het geloof van onze Founding Fathers 30,95 €
Bonhoeffer de moordenaar?: uitdagend de mythe, herstellende van zijn oproep tot vrede
Bonhoeffer de moordenaar?: uitdagend de mythe, herstellende van zijn oproep tot vrede 21,95 €
De dood van Jezus in het vroege christendom
De dood van Jezus in het vroege christendom 24,95 €
Veldwerk in de theologie: Exploring the Social Context of God's werk in de wereld (de kerk en de postmoderne cultuur)
Veldwerk in de theologie: Exploring the Social Context of God's werk in de wereld (de kerk en de postmoderne cultuur) 15,95 €
Nieuwe Testament enquête
Nieuwe Testament enquête 31,95 €
Dienen van God wereldwijd: Het vinden van uw plaats in de internationale ontwikkeling
Dienen van God wereldwijd: Het vinden van uw plaats in de internationale ontwikkeling 21,95 €
Herontdekking van een evangelische erfenis: een traditie en het traject van de integratie van vroomheid en rechtvaardigheid
Herontdekking van een evangelische erfenis: een traditie en het traject van de integratie van vroomheid en rechtvaardigheid 16,95 €
De legende van Jezus: Een zaak voor de historische betrouwbaarheid van de synoptische Jezus-traditie
De legende van Jezus: Een zaak voor de historische betrouwbaarheid van de synoptische Jezus-traditie 28,95 €
Belangrijke vragen over het christelijke geloof: Oude Testament antwoorden
Belangrijke vragen over het christelijke geloof: Oude Testament antwoorden 19,95 €
De Letter en de geest van Bijbelse interpretatie
De Letter en de geest van Bijbelse interpretatie 16,95 €
Theologie van Augustinus, de: een inleidende gids voor zijn belangrijkste werken
Theologie van Augustinus, de: een inleidende gids voor zijn belangrijkste werken 17,95 €
Schepper geest: De Heilige Geest en de kunst van het steeds menselijke
Schepper geest: De Heilige Geest en de kunst van het steeds menselijke 17,95 €
Filippenzen, Colossians, Philemon (Catholic Commentary on Heilige Schrift)
Filippenzen, Colossians, Philemon (Catholic Commentary on Heilige Schrift) 14,95 €
Lezingen in de christelijke ethiek: kwesties en toepassingen: 002
Lezingen in de christelijke ethiek: kwesties en toepassingen: 002 31,95 €
Archeologie en het Oude Testament
Archeologie en het Oude Testament 46,95 €
Koninkrijk van priesters: een geschiedenis van Oudtestamentische Israël
Koninkrijk van priesters: een geschiedenis van Oudtestamentische Israël 23,95 €
Gezondheidszorg en de opkomst van het christendom
Gezondheidszorg en de opkomst van het christendom 18,95 €
De openbaring van Johannes: een narratieve commentaar
De openbaring van Johannes: een narratieve commentaar 23,95 €
Verbeelden van het Koninkrijk: Hoe werkt aanbidding (culturele misvieringen)
Verbeelden van het Koninkrijk: Hoe werkt aanbidding (culturele misvieringen) 17,95 €
Apocalypticism in de Bijbel en haar wereld: een uitgebreide introductie
Apocalypticism in de Bijbel en haar wereld: een uitgebreide introductie 27,95 €
Traditie, schrift en interpretatie: A Sourcebook of de oude kerk (Evangelische Ressourcement: oude bronnen voor de Churchbs)
Traditie, schrift en interpretatie: A Sourcebook of de oude kerk (Evangelische Ressourcement: oude bronnen voor de Churchbs) 20,95 €
Eerste, tweede en derde John (Paideia: commentaren op het nieuwe Testament)
Eerste, tweede en derde John (Paideia: commentaren op het nieuwe Testament) 19,95 €
De welgeschapen Fellowship van de profeten: het bereiken van de vereniging bij de vorming van de Canon (Acadia Studies in Bijbel en theologie)
De welgeschapen Fellowship van de profeten: het bereiken van de vereniging bij de vorming van de Canon (Acadia Studies in Bijbel en theologie) 20,95 €
Voor de schoonheid van de aarde: een christelijke visie voor verzorging van de oprichting
Voor de schoonheid van de aarde: een christelijke visie voor verzorging van de oprichting 23,95 €
Bijbelse exegese en de vorming van christelijke cultuur
Bijbelse exegese en de vorming van christelijke cultuur 25,95 €
Het nieuwe Testament en ethiek: een boek-door-boek enquête
Het nieuwe Testament en ethiek: een boek-door-boek enquête 23,95 €
Jezus de God-mens: de eenheid en diversiteit van de evangelie-beeldvorming
Jezus de God-mens: de eenheid en diversiteit van de evangelie-beeldvorming 14,95 €
Johannes Calvijn als leraar, predikant en theoloog: de vorm van zijn geschriften en gedachte
Johannes Calvijn als leraar, predikant en theoloog: de vorm van zijn geschriften en gedachte 24,95 €
Preken met culturele intelligentie
Preken met culturele intelligentie 17,95 €
Dit is mijn lichaam: de aanwezigheid van Christus in de Reformatie dacht dat
Dit is mijn lichaam: de aanwezigheid van Christus in de Reformatie dacht dat 22,95 €
Christelijke ethiek: Contemporary Issues & opties
Christelijke ethiek: Contemporary Issues & opties 21,95 €
Luther en de verhalen van God: bijbelse verhalen als een basis voor het christelijke leven
Luther en de verhalen van God: bijbelse verhalen als een basis voor het christelijke leven 15,95 €
Paul, vrouwen, en vrouwen: Ministerie van het huwelijk en de vrouwen in de brieven van Paulus
Paul, vrouwen, en vrouwen: Ministerie van het huwelijk en de vrouwen in de brieven van Paulus 19,95 €
Spirituele vorming alsof de kerk telde: groeien in Christus door middel van communautaire
Spirituele vorming alsof de kerk telde: groeien in Christus door middel van communautaire 15,95 €
Global evangelie: An Introduction to Christendom op vijf continenten
Global evangelie: An Introduction to Christendom op vijf continenten 15,95 €
Verfijn